Парижкото споразумение: ЕП призовава за засилване на ангажиментите на ЕС в областта на климата

Всички политики на ЕС трябва да бъде тясно съгласувани с дългосрочните цели на Парижкото споразумение, заяви ЕП в четвъртък. Евродепутатите подчертават, че настоящите ангажименти, поети от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в контекста на Парижкото споразумение (“UNFCCC”), „биха ограничили глобалното затопляне до повишаване на температурата само с около 3,2°C и […]