Европейският парламент призовава за европейска програма за планинските региони

Политиците трябва да се съгласят на ясна дефиниция за „планинските региони“ като основа за общоевропейска стратегия за привличане на инвестиции в зелени работни места, малки фирми и земеделие в тях, казаха евродепутатите в необвързваща резолюция, одобрена на пленарното заседание на 10 май 2016 г. „Планините съставят 30% от територията на ЕС, като същевременно 17% от гражданите на ЕС живеят в тези области. Ето защо е…