Бюлетин Европа Директно – Пловдив, Брой 71

Скъпи приятели и колеги, излезе 71 брой на бюлетин Европа Директно – Пловдив. Можете да го разгледате от тук – Бюлетин_71

Плащания в евро: ЕП гласува за по-ниски такси в страните извън евро зоната

Европейският парламент ще гласува на 14 февруари правила, които ще гарантират ниски такси за плащания в евро навсякъде в ЕС и ще подобрят прозрачността на таксите за превалутиране при плащания от една валута в друга. Намаляване на таксите в страните извън евро зоната Сегашните правила гарантират ниски разходи при извършване на плащане в евро между страни от евро зоната. Ако живеете във Финландия и закупите…

Европейската комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Европейската комисия предложи на 21 юни 2017 година нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти. Изтеклата неотдавна в средствата за масово осведомяване информация, в т.ч. по т.нар. „Досиета от Панама“, разкри по какъв начин някои посредници активно подпомагат дружествата и…