Засилване на проверките на европейските граници

>

 

  • споделена база данни за влизане, излизане и отказ на влизане на граждани на държави извън ЕС;
  • регистрация на лица, пътуващи с визи и без визи, допуснати за престой до 90 дни;
  • намаляване на незаконната миграция на лица, останали след края на разрешения срок, и борба с организираната престъпност.

 

Общата електронна система за ускоряване на проверки по външните граници на шенгенското пространство и регистрация на всички пътници от държави извън ЕС беше подкрепена от Парламента в сряда.

Новата система за влизане/излизане (СВИ) ще регистрира информация на граждани на държави извън ЕС като име, пътнически документ, пръстови отпечатъци, снимка на лицето, дата и място на влизане, излизане или отказ на влизане в Шенгенското пространство. Системата ще важи, както за пътуващите с виза, така и за пътуващите без виза, допуснати за кратък престой от 90 дни, които преминават външните граници на Шенгенското пространство.

СВИ ще улесни проверките на спазването на разрешената продължителност на краткия период (90 дни за период от 180 дни).

Системата ще замести поставянето на печат в паспортите и ще ускори пресичането на граници, като същевременно улесни идентифицирането на пътниците, които са останали по-дълго от разрешеното или измами с фалшива идентичност.

Съхраняване на данните

 

  • данните ще бъдат съхранявани за период от три години, а за останалите по-дълго от разрешеното, пет;
  • данните, съхранявани в СВИ, могат да бъдат консултирани с цел превенция, установяване или разследване на тероризъм и други сериозни криминални престъпления.

 

Достъп до данните

Новата система ще регистрира различни данни и ще споделя информацията с контролните пунктове на външните граници, за да спре незаконното влизане и следи прекалените престои.

 

  • съхранената информация в новата система ще бъде достъпна за граничните и визовите органи;
  • информацията ще бъде достъпна и за Европол;
  • националните бежански органи няма да имат достъп до СВИ;

 

България и Румъния участват в СВИ

СВИ ще бъде управлявана от държавите членки, които прилагат изцяло шенгенските правила или държавите членки, които не прилагат изцяло шенгенските правила, но за които:

 

  • оценката по Шенген е извършена; и
  • са получили достъп до визовата информационна система (ВИС).

 

Цитат

Според докладчика Агустин Диас Де Мера (ЕНП, Испания) „Системата за влизане/излизане ще позволи по-бързо и безопасно преминаване на границите. Също така, ще помогне за засичането на терористи и други криминално проявени лица, които се крият зад фалшива идентичност.“

Следващи стъпки

Измененият текст, вече неформално приет от държавите, членки беше приет с 477 гласа „за“ срещу 139 „против“, 50 „въздържал се“.

В сряда евродепутатите също така приеха с 496 гласа „за“ срещу 137 „против“, 32 „въздържал се“ необходимите изменения за интегриране на новата система за влизане на излизане в Шенгенския граничен кодекс.