В Официалния вестник на ЕС от 9 ноември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за секретари/деловодители (функционална група AST-SC). Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба.

Обявлението се отнася за две степени – SC 1 и  SC 2. Можете да се регистрирате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация. Той не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Имайте предвид, че по-голямата част от назначенията на степен SC 2 ще бъдат извършени в институциите, намиращи се в Люксембург.

Служителите от функционална група AST-SC изпълняват деловодителски и секретарски задачи, задачи, свързани с управляването на офис, и други подобни задачи, изискващи определена степен на самостоятелност.

Към момента на валидиране на кандидатурата трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 12 декември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST-SC/06/17 –Секретари/деловодители (SC 1 и SC 2) (1.1 MB, PDF)

 

Източник:Европейската служба за подбор на персонал