• търговската защита в ЕС против дъмпинговия внос се засилва;
  • въвеждат се социални и екологични критерии;
  • без допълнителна доказателствена тежест за компаниите от ЕС и подкрепа за малки и средни предприятия.

 

В сряда евродепутатите гласуваха по-строги правила за борба с дъмпингов и субсидиран внос от трети страни. Целта е да се защитят работните места и промишлеността в ЕС.

За първи път в света европейските търговски правила ще изискват от партньори извън ЕС да отговарят на международни социални и екологични стандарти. Целта е да се засили защитата на работните места и бизнеса в ЕС срещу несправедливо евтиния внос от трети държави, които силно се намесват в икономиката си.

Какво е новото?

 

  • влиянието на социалния и екологичния дъмпинг ще се взима под внимание, когато се взимат решения относно антидъмпингови мерки;
  • Европейската комисия ще наблюдава положението в страните износителки. Компаниите от ЕС могат да се позовават на тези доклади, когато подават оплаквания;
  • в допълнение към настоящата процедура няма да има допълнителна доказателствена тежест за дружествата от ЕС в антидъмпингови дела;
  • малките и средните предприятия ще получават помощ, за да се справят с процедурата;
  • всички засегнати страни, особено синдикатите, ще имат възможността да представят становището си за решенията относно мерките за търговска защита.

 

Парламентът днес одобри неформално споразумение относно новите правила, постигнато от преговарящите евродепутати и представители на Съвета на 3 октомври. То беше подкрепено с 554 гласа „за“ срещу 48 „против“, 80 „въздържал се“.

Председателят на комисията по международна търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) каза:  „Гордея се с постигнатия резултат. Ние подсилихме нашата търговска защита и за първи път в света въведохме търговско законодателство, което взема предвид спазването на трудови и екологични стандарти. Дадохме на нашите индустрии далновидна система, която ефективно да ги защити от нечестни практики.“

Докладчикът на Парламента Салваторе Чику (ЕНП, Италия) коментира: „Днес не дискутираме само въпроса, дали Китай е пазарна икономика или не, а дали нашата европейска система може и трябва да създаде еднакви правила за всички, както и, дали тези правила могат да предоставят еднакви възможности на всички. Отговорът е „да“, защото ние се нуждаем от равнопоставена и честна конкуренция.“

Следващи стъпки

Правилата ще влязат в сила, след като бъдат официално одобрени от Съвета и се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз.

Бързи факти

Работните места и компаниите в ЕС имат трудности в конкуренцията с внос на крайно ниски цени от трети страни, които имат прекомерен производствен капацитет и субсидирани икономики. Това се случва основно в стоманодобивната, алуминиевата, велосипедната, циментовата, химическата, керамичната, стъкларската, хартиената и соларната промишленост. Новите правила ще позволяват на ЕС да се справи с подобни нечестни търговски практики, насочвайки вниманието си към вноса, при който цените не са пазарни, поради държавна намеса. Членовете на ЕП също така преговарят за по-нататъшни планове за актуализиране на „инструментите за търговска защита“ на ЕС с цел повишаване на тарифите срещу дъмпингов или субсидиран внос от страни, които не се намесват широкомащабно в икономиката.

 

Източник: Европейски парламент