• Комисията трябва да започне диалог относно функционирането на върховенството на закона с Малта;
  • недостатъчни действия срещу прането на пари и корупцията, своеволно даване на европейско гражданство;
  • пълно участие на Европол в разследването на убийството на Дафне Каруана Галиция ;

 

Евродепутатите твърдят, че Малта трябва да подсили върховенството на закона, а Комисията трябва да следи отблизо страната, за да гарантира безпристрастното правоприлагане.

Резолюцията, която беше приета с голямо мнозинство, изисква от Комисията да започне диалог с малтийското правителство относно функционирането на върховенството на закона в страната. Друга задача на Комисията е да провери, дали Малта спазва разпоредбите срещу пране на пари и банковия надзор.

Парламентът отбелязва, че независимостта на правоприлагащите органи на Малта и на съдебната власт може да бъде компрометирана, тъй като интересите на частни лица са инфилтрирали процеса на взимане на обществени решения. Също така, евродепутатите искат яснота относно програмата на страната за продажба на малтийско и европейско гражданство на граждани на трети страни. Те призовават и за независимо международно разследване с пълното участие на Европол на убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция.

Влошаване на положението в Малта

Множество доклади от Европол, „Репортери без граници“ и временната комисия на европейския парламент за „Досиетата от Рая“ заключиха, че скорошните събития пораждат сериозни опасения относно управлението на Малта, свободите и нелегални дейности, осъществявани в следствие на отслабването на системата.

Основен проблем, подчертан в резолюцията, е лошото справяне на Малта с поредица сериозни обвинения в корупция, прането на пари и нарушения в банковия надзор. Това се дължи на факта, че полицията не провежда разследвания, а Отделът за финансово разузнаване и анализ (ОФРА) е под политически натиск.

Резолюцията също така отбелязва, че лицата, споменати в докладите на ОФРА и „Досиетата от Рая“, продължават да са в правителството. Евродепутатите призовават комисаря на полицията в Малта да започне разследване и да поиска от надзорните и съдебните органи на страната да разследват лицензионния процес на Pilatus Bank, банка, подложена на остри критики през последните месеци. Работата на Nexia BT, консултантска фирма, включена в програмата за гражданство и посочена в „Досиетата от Панама“, също трябва да бъде разследвана.

Повече яснота относно гражданството срещу заплащане

Резолюцията изразява съмнения относно практиката на даване на гражданство на държава от Европейския съюз срещу заплащане и изисква от Европейската комисията да постави под надзор тези програми. Изтекли доклади от Малта посочват възможна корупция в администрацията. В тази връзка, от правителството се иска да обясни как се закупува малтийско гражданство и как то проверява, дали съответното лице е пребивавало една година в Малта преди да закупуването му.

 

Източник: Европейски парламент