• отказ на одобрение за белгийския кандидат;
  • всички кандидати освен този от Финландия вече имат мандат;
  • Съветът ще финализира процеса по назначаване.

В тайно гласуване евродепутатите отхвърлиха белгийския кандидат за член на Европейската сметната палата (ЕСП)Карел Пинкстен, като одобриха българката Илиана Иванова и други шестима.

Преди това господин Пикстен, търсещ трети мандат, не получи одобрение от евродепутатите от комисията по бюджетен контрол при тайно гласуване. Няколко евродепутати свикаха парламентарна резолюция, за да намалят мандатите на членовете на ЕСП от три на два. Други евродепутати се насочиха към административно разследване, засягащо г-н Пикстен, по време на изслушването на комисията. Кандидатурата му беше отхвърлена мажоритарно с 310 гласа „за“, срещу 284 гласа „против“ и 81 „въздържал се“.

Госпожа Илиана Иванова има магистърска степен по международни икономически отношения и глобален мениджмънт. Тя е бивш евродепутат като през началото на 2013 г. става член на ЕСП. Тя беше одобрена с 568 гласа „за“, срещу 61 гласа „против“ и 36 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След като се консултира с Парламента, Съветът ще вземе решение за назначаването на всеки кандидат по отделно.

Бързи факти

Европейската сметната палата, институция в Люксембург, която следи за законното и правомерно извършване на финансовите операции на ЕС, има 28 члена, един от всяка държава членка. Те се назначават за срок от шест години, който може да бъде подновен. Съветът, след като се консултира с ЕП, избира кандидата, представен от съответната страна. Ако Парламентът изрази отрицателно становище относно отделна кандидатура, председателят изисква от Съвета да оттегли предложението си и да предложи нова кандидатура на Парламента. Съветът обаче може да пренебрегне това становище и да назначи кандидат, отхвърлен от Парламента.

 

Източник: Европейски парламент