European Commission logo

Европейската комисия обяви амбициозни нови планове, с които да се засили способността на Европа да се справя с природните бедствия. Идеята е да се създаде rescEU — резерв за реагиране в областта на гражданската защита на европейско равнище.

Той ще включва ресурси като противопожарни самолети, специални водни помпи, активи за издирване и спасяване в градска среда, полеви болници и екипи за спешна медицинска намеса. Те ще допълват националния капацитет, ще бъдат управлявани от Европейската комисия и ще се използват за съдействие на държавите, засегнати от бедствия, като наводнения, горски пожари, земетресения и епидемии. Предложението е централна част от програмата на председателя Юнкер „Европа, която закриля“.

Контекст

Само през 2017 г. в резултат на природни бедствия в Европа загинаха над 200 души и бяха унищожени над един милион хектара гори. Понастоящем Механизмът за гражданска защита на ЕС се основава на доброволна система, чрез която ЕС координира разгръщането на доброволно предоставената от участващите държави помощ в страната, поискала помощ. Предложенията за помощ се координират от европейския Координационен център за реагиране при извънредни ситуации, базиран в Брюксел. През последните години екстремните метеорологични условия и други явления доведоха до предел способността на страните членки да си помагат взаимно, особено когато няколко държави се сблъскат с един и същ вид бедствие едновременно. В Механизма за гражданска защита на ЕС са включени всички държави — членки на ЕС, както и няколко участващи държави извън ЕС, а именно Исландия, Норвегия, Сърбия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Турция. Резервът rescEU ще обхване тези участващи държави като израз на европейската солидарност.

Още информация ще откриете в прикачения документ

Отдел “Преса и медии”

Представителство на ЕК в България

Източник: Европейска комисия