logo_ce-bg-rvb-hr

Европейската комисия приключи първия двугодишен цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“. Основните констатации от анализа:

╥         Трябва да се намери решение не само на неравномерните инвестиции в профилактиката, но и на социалните неравенства, както се вижда от различията по отношение на скрининга за ракови заболявания или физическата активност между хора с по-високи и по-ниски доходи и образование.

╥         Висококачествената първична помощ помага на пациентите добре да се ориентират в здравната система и спомага за избягване на разхищаването на средства. Само 14 държави от ЕС изискват направления от първичната помощ за консултацията със специалист; в 9 други държави има финансови стимули за направления.

╥         Интегрираната грижа гарантира, че пациентите получават комплексна помощ.

╥         Здравните органи трябва да подготвят работната сила за предстоящите промени: застаряващо население и мултиморбидност, необходимост от солидни политики за набиране на персонал, нови умения и технически иновации.

╥         Цифровата трансформация в здравеопазването и грижите спомага за отчитане на реалните резултати и опит, които ще са от полза за пациентите и ще допринесат за подобряване на ефективността на здравните системи.

Докладът със здравния профил на България можете да изтеглите от тук.

Повече информация има в прикачения документ

Лица за контакти с медиите:

 

Изтоник: Европейска комисия