В писмо до преговарящия на ЕС за Брекзит членовете на ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит подчертават, че е необходим по-голям напредък по отношение на правата на гражданите и особено относно положението на Северна Ирландия.

Уважаеми Мишел,

Ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит днес се срещна с председателите и координаторите на комисиите по заетост и социални въпроси, правни въпроси и граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, за да оцени текущото състояние на преговорите относно правата на гражданите.

Както знаете, Европейският парламент ясно заяви от самото начало, че защитата на правата на гражданите трябва да бъде безусловна и без всякакво съмнение.

Вижда се, че е постигнат напредък от началото на преговорите: от система, която се основава изключително на имиграционното право на Обединеното кралство, до система, която отразява запазването на правата на ЕС.

Въпреки това остават значителни проблеми, които поставят основния въпрос – дали е постигнат достатъчен напредък. Тези разногласия вече бяха очертани от ръководната група „Брекзит“ в нейната декларация от 8 ноември относно правата на гражданите. Докато всички тези въпроси остават важни, бихме искали да обърнем специално внимание на темите по-долу.

Първо, не можем да приемем различно третиране на основните членове на семейството. Трябва да бъдат предприети твърди стъпки, за да се предотврати това и да се преодолее настоящия застой. По-специално, трябва да избегнем създаването на положение, при което децата на граждани на ЕС от различни връзки, родени след Брекзит, биха имали различен правен статут от децата, родени преди това, което може да доведе до евентуално разделяне на семейства.

Второ, по отношение на административната процедура, необходима за постигането на така наречения „уседнал статут“, отчитаме напредъка, отбелязан през последните седмици, но трябва да подчертаем, че това трябва да бъде автоматична, безплатна процедура под формата на проста декларация, поставяйки тежестта за оспорване на декларацията върху органите на Обединеното кралство.

Също така за нас е от решаващо значение да бъдат въведени солидни предпазни мерки, за да се гарантира пропорционалността на процеса и да се защитят и подкрепят гражданите на ЕС, включително най-уязвимите.

И накрая, искаме отново да подчертаем позицията си, че за да се гарантира съгласуваността и целостта на правния ред на ЕС, Съдът на ЕС трябва да остане единственият компетентен орган за тълкуване и прилагане на правото на Европейския съюз и не на последно място на разпоредбите за правата на гражданите, част от споразумението за оттегляне.

С голяма загриженост отбелязваме, че преговорите в това отношение са блокирани и дори се наблюдава регрес.

Що се отнася до въпроса за границата с Ирландия, ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит смята, че Обединеното кралство трябва да поеме ясен ангажимент, който да бъде заложен в споразумението за напускане на ЕС и да гарантира, че ще бъде защитено действието на Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всичките му части, че няма да бъде въведена твърда границата между Ирландия и Северна Ирландия и че няма да бъдат ограничени правата на хората в Северна Ирландия.

Вярваме, че напълно споделяте горепосочените притеснения и ще продължим да работим за преодоляването им в преговорите през следващите дни, тъй като тяхното задоволително разрешаване ще определи оценката на Парламента дали е постигнат достатъчен напредък.

Искрено Ваш,

Ги Верхофстад
от името на ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит

Основна информация

За да бъде одобрено от Европейския парламент, споразумението за оттегляне трябва да спазва ключовите принципи и условия в резолюцията на ЕП от 5 април 2017 г. Тези принципи бяха потвърдени още веднъж в другарезолюция на ЕП относно състоянието на преговорите за Брекзит, гласувана на 3 октомври 2017 г. Каквото и споразумение да бъде постигнато в края на преговорите между ЕС и Великобритания, то ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент.

Източник: Европейски парламент