Откриване на последната пленарна сесия за 2017 г.

>

Резултат с изображение за европейски парламент

Райнер Виланд откри последната пленарна сесия за годината в Страсбург.

Г-жа Фотига изрази най-дълбоки съболезнование от името на подкомисията по сигурност и отбрана към семействата на 15-те миротворци на ООН, които загинаха, и 53-мата войници, които бяха ранени, на 8 декември в Демократична република Конго.

Новопостъпили членовe

Жофроа Дидие (ЕНП, Франция)

Лукас Мандл (ЕНП, Австрия)

Каролине Нахтехаал (АЛДЕ, Нидерландия)

Михаел Детьен (С&Д, Германия

Напускащи членове

Констанс Льо Грип (ЕНП, Франция)

Промени в дневния ред

Вторник

Добавя се дебат относно възражението срещу предложение на Комисията за разрешаване на употребата на фосфати в замразените шишове месо, който ще се състои следобеда. В следствие на това, гласуването на възражението ще се състои в сряда.

Два доклада относно имунитет (относно Е. Форенца и И. Храасле) ще бъдат гласувани във времето за гласуване.

Сряда

Редът на последните две точки от дневния ред следобед ще бъде разменен: докладът на г-жа Кораца Билд относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца ще бъде разгледан като последна точка, след питането с искане за устен въпрос относно правото на анкета на Европейския парламент.

Четвъртък

Дебатът относно спора между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард се отлага за януарската сесия.

Молби от комисии за започване на преговори със Съвета и Комисията

69в от Правилника за дейността на Европейския парламент) са публикувани на сайта на пленарната сесия.

Ако до 24.00 ч. централно европейско време във вторник не бъде получено искане за гласуване в пленарна зала на съответното решение, съответната комисия може да започне преговори.

 

Източник: Европейски парламент