Разискване относно разширяването на шенгенското пространство от 16.00 ч.

>

Евродепутатите ще обсъдят как да разширят и подсилят Шенгенското гранично пространство с България, Румъния и Хърватия в дебат с комисар Аврамопулос.

Парламентът смята, че България и Румъния са готови за членство на шенгенското пространство. Затова систематичните проверки на границите със съседните държави от ЕС трябва да спрат. Парламентът заяви това в законодателна резолюция през юни 2011 г.

Окончателното политическо решение относно присъединяването на България, Румъния и Хърватия (след като изпълни всички критерии) към шенгенската зона трябва да бъде взето от Съвета с единодушие.

Можете да гледате пленарния дебат на живо чрез EP Live и EbS+.

 

Източник: Европейски парламент