Миграцията, цифровата икономика, дългосрочният бюджет и бъдещето на Европа бяха в центъра на вниманието на Парламента през първите шест месеца на 2018 г.

Научете за някои от главните въпроси, които бяха теми на разисквания и гласуване от депутатите през първата половина на годината.

Европейските избори от 23 до 26 май 2019 г. наближават бързо. Изследване Евробарометър, публикувано една година преди изборите, показа, че около половината от европейците се интересуват от тях.

Парламентът одобри през юни намаление на депутатските места след Брекзит от 751 на 705. От настоящите 73 места, заделени за представители на Великобритания, 27 ще бъдат преразпределени между останалите страни, а другите 46 ще бъдат запазени като резерв за бъдещи разширявания.

По въпроса за оттеглянето на Великобритания от ЕС депутатите настояват за постигането на ясно споразумение, което да съдържа решения относно правата на гражданите, финансовите задължения на Лондон към общия бюджет и границата в Ирландия. Вижте видеото за повече информация за ролята на Парламента в хода на преговорите за Брекзит.

Миграцията остава важна тема за Парламента. Депутатите настояват за по-бързо разглеждане на исканията за предоставяне на убежище в ЕС. Те са готови да започнат преговори с държавите в Съвета относно необходимите промени в политиката за даване на убежище.

 

През май Парламентът подкрепи изменения в правилата за командированите работници в ЕС, които утвърждават принципа на равно заплащане за еднаква работа. Целта е да се гарантира по-добра защита на правата на работниците и равни условия между компании, използващи командировани служители и такива с местен персонал. Открийте данни за командироването на работници в Европа.

Редица държавни ръководители застанаха пред депутатите, за да представят своята гледна точка за бъдещето на Европа. Вижте кратки видеоклипове от дебатите в пленарната зала.

През май Парламентът прие позицията си за дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. Депутатите призовават за подкрепа за изследванията, младите хора и малкия бизнес.

Депутатите изразиха тревога за споразумението от Шенген за свободно движение в Европа поради продължаващите проверки на някои вътрешни граници, въведени в резултат на миграционната криза и на терористични актове. Освен това Парламентът повтори още веднъж призива си държавите членки да позволят на България и Румъния да се включат в зоната.

Единният цифров пазар в ЕС добива все по-реални измерения със законодателни актове за премахване на бариерите при пазаруване онлайн от други страни, подобряване на прозрачността на цените за доставка на колети и облекчаване на свободното движение на данни, които не съдържат лична информация. В същото време ЕС гарантира защитата на личните данни с влезлите в сила през май общи правила в тази област.

През април бе приет законодателен пакет за кръговата икономика, който включва цели за намаляване на изхвърлянето на отпадъци на сметища и засилване на рециклирането. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, който залага на поправка и повторно използване на продукти за удължаване на техния полезен живот.

Парламентът работи и за реализирането на ангажиментите, поети от ЕС за борба с промените в климата. През април депутатите приеха регламент, определящ национални цели за намаляване на емисиите в секторите транспорт, селско стопанство, сгради и отпадъци.

 

Източник: Европейски парламент