European Commission logo

Европейската комисия прие съобщение, в което се очертава текущата работа по подготовката за пълното оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

На 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще напусне ЕС и ще стане трета държава. Това ще има последици за гражданите, предприятията и администрациите както в Обединеното кралство, така и в ЕС. Тези последици варират от новия контрол на външната граница на ЕС с Обединеното кралство до валидността на лицензи, сертификати и разрешения, издадени от Обединеното кралство, както и на различни правила за прехвърляне на данни.

Текстът  призовава държавите-членки и частните страни да ускорят подготовката си и да следват искането на Европейския съвет (член 50) миналия месец за засилване на готовността на всички нива и за всички резултати.

Докато ЕС работи денонощно за сделка, осигуряваща системно оттегляне, оттеглянето на Обединеното кралство без съмнение ще доведе до смущения – например във веригите за доставки на предприятия – независимо дали има сделка или не. Тъй като все още няма сигурност, че ще има ратифицирано споразумение за оттегляне на тази дата или какво ще доведе до него, подготовката продължава, за да се гарантира, че институциите на ЕС, държавите-членки и частните страни са подготвени за оттеглянето на Обединеното кралство.Във всеки случай, дори ако се постигне споразумение, Великобритания вече няма да бъде държава-членка след оттеглянето и вече няма да се ползва от същите предимства като член. Ето защо подготовката за това е от първостепенно значение, дори в случай на споразумение между ЕС и Обединеното кралство.

Подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство не е отговорност само на институциите на ЕС. Това е съвместно усилие на равнище ЕС, национално и регионално равнище и включва по-специално икономическите оператори и други частни лица – всеки трябва да засили подготовката за всички сценарии и да поеме отговорността за специфичното им положение.

За повече информация:

– Текст на съобщението

–  Информационен лист

– Списък на висящите законодателни инициативи относно “готовността

– уебсайта на Европейската комисия за подготвеност за Брекзит (в т.ч. ” Известия за подготвеност на Brexit “)

– Европейски съвет (член 50) – Заключения от 29 юни 2018 г.

 Европейски съвет (член 50) Насоки относно рамката за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (23 март 2018 г.)

 

Източник: Европейска комисия