Научете основни факти за биохраните и биоземеделието в Европа и как новите правила, приети от ЕП, ще подобрят качеството.

Нови правила на ЕС за производството на биохрани ще гарантират качеството на храните, защитата на околната среда и доброто отношение към животните по цялата верига на доставки.

Все повече потребители в ЕС купуват продукти, които са произведени по естествен начин и с необработени допълнително съставки. Био производството обхваща всички етапи на доставката  на храни – от добива на месо и земеделски култури, през преработката, съхраняването, транспорта и продажбата.

Правилата на ЕС

 

Регламентът на ЕС за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти цели да гарантира високи стандарти за качество в ЕС. Те засягат селскостопанските практики, обработката и етикетирането на храните, процедурите за сертифициране и вноса от страни в ЕС.

 

Био производството в ЕС предполага:

културите, отглеждани върху даден терен, да бъдат сменяни редовно;

да не се използват химически пестициди и синтетични торове;

много ограничено използване на антибиотици за животните;

забрана на генетично модифицирани организми;

използване на ресурси на място за естествени торове и фураж;

отглеждане на животни на открито и на свобода;

 

 

Етикети и лого

 

Логото на ЕС за био храни показва, че за даден продукт са спазвани правилата на ЕС за биологично производство. При преработените храни това лого може да бъде поставено, ако поне 95% от съставките са с био произход.

 

Пазарът на био храни в ЕС

 

Търсенето на био храни в Европа расте постоянно – към момента годишните продажби в ЕС са над 30 млрд. евро. Въпреки това био производството се осъществява само на 7% общите селскостопански земи. Част от търсенето се покрива и от растящия внос.

 

Новите правила за био производството

 

На 19 април Парламентът прие промени в регламента за биологичното производство. Те включват:

 

  • По-стриктни проверки – всички участници във веригата на доставки (производители, животновъди, преработващи предприятия, търговци и вносители) следва да бъдат инспектирани на място поне веднъж годишно. Ако през последните три години не са открити нарушения, проверките могат да бъдат правени веднъж на две години.

 

  • По-справедлива конкуренция – производителите от страни извън ЕС, които искат да продават на европейския пазар, трябва да се съобразяват със същите правила като европейските производители

 

  • Замърсяване с пестициди: производителите трябва да вземат предпазни мерки, за да избегнат замърсяване с непозволени пестициди и торове; ако се установи такова и то се дължи на измама или нехайство, продуктът ще загуби своя „био“ статут

 

  • Улесняване на процедурите за сертифициране на малки производители

 

  • Подобряване на достъпа до био семена и животни – ще се създаде база данни във всяка държава-членка.

 

  • Смесени ферми: производителите могат да развиват и традиционно, и био земеделие, но тези дейности трябва да бъдат ясно разделени

 

Следващи стъпки

След като Парламентът прие правилата, те трябва да получат одобрение и от Съвета. Предвижда се те да влязат в сила от 1 януари 2021 г.

Източник: Европейски парламент