Резидентна програма, насочена към международни артисти, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой за един месец в гр. Елевсина – Европейска столица на културата 2021.

❗Краен срок за кандидатстване: 25 август

Пълна инфромация ще намерите тук: https://goo.gl/9BvWtK

#Installation #artEleusis 2021 European Capital of Culture launches #Initiator – the first artist-in-residence programme fully dedicated to installation art. ❗Deadline for applications: August 25, 2018

More info here: https://goo.gl/9BvWtK

#opencall #installationart #artistinresidence #Eleusis2021 #Ελευσίνα2021 #EUphoria #ECoC2021