Mariya Gabriel

 

Хората трябва да останат в центъра на цифровата ни политика. Цифровите технологии трябва да служат на човека, а не обратното. Цифровата трансформация на нашата икономика може да бъде изключително полезна за обществата ни, хората признават това, но ние трябва да управляваме ефективно този процес, за да увеличим максимално ползите и да сведем до минимум негативните аспекти върху пазара на труда. Това заяви българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на първото заседание на Групата на високо равнище относно въздействието на цифровизацията върху пазара на труда в ЕС, създадена от Европейската комисия.

България също е представена в лицето на доц. Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките. Комисар Мария Габриел обърна внимание, че ако хората виждат технологичната трансформация като заплаха и причина за по-голямо неравенство, това би увеличило популизма. Някои от опасенията не са напълно неоснователни, защото определени работни места в някои сектори ще бъдат закрити. Според нея политиците на европейско и национално равнище заедно трябва да намерят начини за съпътстване на хората в цифровия преход и предложенията на такива работни групи са особено полезни.

„Не е реалистично да се очаква някой да излезе с идеи как да се решат наведнъж всички нововъзникващи проблеми, свързани със заетостта.  Нуждаем се от пътна карта, в която решенията да бъдат съобразени с различните сектори, да се работи приоритетно, защото не можем да направим всичко наведнъж, и всички заинтересовани страни да бъдат включени в изпълнението на предложенията“, заяви още Мария Габриел.  Очаква се членовете на групата да изготвят анализ за въздействието на цифровата трансформация върху работните места и съответно да представят набор от препоръки до февруари следващата година. Окончателният доклад ще бъде представен точно преди Европейския съвет за бъдещето на Европа в Сибиу през май 2019 г.

 

Източник:Европейска комисия