Промените в климата вече оказват ефект върху околната среда, икономиката и здравето на хората в Европа. Научете какво се случва от нашата инфографика.

Отделните региони в Европа са засегнати по различен начин от климатичните изменения. По-голямата част от последиците са вредни, но има и положителни неща − например, ръстът на температурите в северна Европа намалява разходите за отопление и носи ползи за селското стопанство.

Относно картата

Картата показва наблюдаваните и очаквани ефекти от промените в климата върху основните природно-географски региони в Европа. Данните идват от доклада на Европейската агенция за околната среда „Климатичните промени – влияние и уязвимост в Европа (2016 г.)“.

Вижте повече за причините за климатичните промени в нашите инфографики за емисиите на парникови газове по страни и сектори.

Прочетете повече

Научете за действията на ЕС за намаляване на емисиите и за преминаването към производство и потребление на по-чиста енергия.

 

Източник: Европейски парламент