ЕС трябва да направи повече в области като борбата с тероризма, безработицата и околната среда, заявяват анкетираните в изследване, проведено в страните членки.

Призив за повече мерки от ЕС

На въпроси дали ЕС трябва да предприеме повече или по-малко мерки в 15 ключови области, вариращи от икономическа политика до миграция и равенство на половете, над половината от запитаните европейци неизменно отговарят, че очакват повече от Европейския съюз.

Борбата с тероризма, с безработицата и защитата на околната среда са трите области, в които най-много европейци настояват за повече действия − поне три четвърти от запитаните европейци се обявяват за по-голяма намеса от ЕС в бъдеще.

Възприятията за действията на ЕС се променят

По ключови въпроси като тероризма, миграцията и безработицата повечето европейци все още смятат действията на ЕС за недостатъчни, но делът на хората, които са удовлетворени, расте.

Според 32% от запитаните ЕС прави достатъчно относно борбата с тероризма, като на това мнение са били само 23% през април 2016 г. Действията на ЕС са недостатъчни според 57% от анкетираните, което е намаление спрямо 69% преди две години.

Действията на ЕС относно миграцията се възприемат като достатъчни от 26% от европейците, като през април 2016 г. такъв отговор са дали едва 19% от запитаните. На противоположното мнение днес са 58% от анкетираните; през април 2016 г. техният дял е бил 66%.

По отношение на безработицата 29% от хората смятат, че ЕС прави достатъчно, ръст от 6 процентни пункта спрямо април 2016 г. В същото време 59% от запитаните отговарят, че действията на ЕС са недостатъчни; преди две години такъв отговор са дали 69%.

По други въпроси като равенството на половете, доставката на енергия, индустриалната политика и селското стопанство хората, които смятат, че действията на ЕС са достатъчни, са повече от онези, които смятат, че те са недостатъчни.

Резултатите варират силно по страни. По отношение на безработицата, например, 27% от запитаните в Чехия считат действията на ЕС за недостатъчни, но това мнение се споделя от 92% от гърците.

Страните от ЕС трябва да действат заедно във външната политика

Ясно мнозинство от европейците искат страните от ЕС да действат съвместно на международната сцена. Според 71% от запитаните съвместната работа на страните от ЕС е верният отговор на засилващото се влияние на Русия и Китай, същият дял от хора подкрепя тясното сътрудничество в отговор на нестабилността на арабско-мюсюлманския свят, а 68% смятат, че управлението на президента Доналд Тръмп в САЩ изисква страните в ЕС да работят заедно.

Мненията в България

Българите са особено критични към действията на ЕС в областта на здравеопазването и социалната политика – 64% смятат, че в тази област мерките са недостатъчни и само 25% смятат, че те са достатъчни.

Миграцията, борбата с тероризма и с безработицата са другите области, в които действията на ЕС се възприемат като недостатъчни от около 60% от запитаните. По тези въпроси обаче расте броят на хората, които заявяват удовлетвореност от взетите мерки и техният дял сега е между 25% и 30% от запитаните.

В тези четири области делът на българите, които настояват за повече мерки от ЕС, е около и над 75%.

Относно изследването

Обявените на 18 септември резултати се базират на социологическо изследване „Евробарометър“, проведено за Европейския парламент във всички страни от ЕС през април 2018 г. Първите данни от изследването бяха публикувани през май.