Тримата най-добре представили се студенти ще бъдат наградени с посещение на пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург.Млади хора в една от заседателните зали на Европейския парламент в Страсбург

Като европейци сме изправени пред множество предизвикателства: от миграцията до промените в климата, от младежката безработица до сигурността на личните данни. Живеем в свят на все по-голяма глобализация и конкуренция. Същевременно референдумът за Брекзит показа, че проектът за Европейски съюз може да промени посоката си. Повечето от нас приемат демокрацията за даденост, но и тя все по-често изглежда застрашена като принцип и на практика.

Ето защо Бюрото на ЕП в България и катедра „История и теория на журналистиката“ във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ решиха да дадат възможност на студентите да изразят своето мнение и да покажат защо е важно да изберем Европа.

Правилата на конкурса

В конкурса за есе могат да участват студентите от всички курсове и специалности на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Текстовете на тема „Избирам Европа“ трябва да са в размер до 1000 думи и да бъдат изпратени на имейл rckovachev@uni-sofia.bg до 23 ноември 2018 г. Работите ще бъдат оценени от жури, което ще включва представители на ФЖМК и на Европейския парламент. Тримата най-добре представили се студенти ще бъдат наградени с посещение на пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 30 ноември 2018 г. от 10.00 ч. на специално събитие в Дома на Европа.

Официалният старт на инициативата ще бъде даден на 19 октомври, 10.00 часа, в зала 15 във ФЖМК. Студентите ще могат да се срещнат с представители на Бюрото на ЕП в София и да разберат повече за възможностите, които ЕС дава на младите хора.