Като последващо действие след скандала с „Фейсбук“/„Кеймбридж Аналитика“, евродепутатите призоваха за цялостен одит и за мерки срещу вмешателство в изборите.

В резолюцията приета в четвъртък, евродепутатите настояха „Фейсбук“ да позволи на органите на ЕС да извършат цялостен одит на платформата, за да оценят сигурността на данните и защитата на личните данни на потребителите, след скандала, довел до злоупотребата със събирането и използването на данните на 87 милиона потребители на „Фейсбук“.
Евродепутатите считат, че „Фейсбук“ не само е нарушил доверието на гражданите на ЕС, но и правото на ЕС. Те препоръчват „Фейсбук“ да направи значителни промени в платформата си, за да спазва правото на ЕС в областта на защитата на личните данни.
Мерки срещу намеси в изборите
Евродепутатите отбелязват, че данните, получени от „Кеймбридж Аналитика“, може да са били използвани неправомерно и от двете страни в рамките на референдума в Обединеното кралство за членството в ЕС и за целеви действия по време на президентските избори в САЩ през 2016 г.
Те подчертават спешната необходимост от противодействие на всеки опит за манипулиране на изборите в ЕС и от адаптиране на избирателните закони към новата цифрова реалност.
За предпазването от изборна намеса чрез социалните медии, евродепутатите предлагат:

  • прилагане на конвенционални („офлайн“) избирателни гаранции: прозрачност и ограничения на разходите, зачитане на сроковете за размисъл и равно третиране на кандидатите;
  • по-ясно разграничаване на политическата употреба на онлайн реклами и кой стои зад тях;
  • забрана на профилирането за изборни цели, в т.ч. използването на онлайн поведение, което може да разкрие политически предпочитания;
  • платформите на социалните медии да обозначават съдържанието, споделено чрез ботове, да ускорят процеса на премахване на фалшиви профили и да работят с независими проверители на факти и с академичните среди;
  • разследванията на предполагаема злоупотреба с онлайн политическо пространство от страна на чуждестранни сили трябва да бъдат извършени от държавите членки с подкрепа на Евроюст.

Резолюцията отразява решенията, взети след срещата през май 2018 г. между водещите членове на ЕП и главния изпълнителен директор на „Фейсбук“ Марк Зукърбърг и трите последвали изслушвания. Тя също споменава нарушението на сигурността на личните данни, претърпяно от „Фейсбук“ на 28 септември т.г.
Цитат
Civil Liberties Chair Claude Moraes (S&D, UK) said: “This is a global issue, which has already affected our referenda and our elections. This resolution sets out the measures that are needed, including an independent audit of Facebook, an update to our competition rules, and additional measures to protect our elections. Action must be taken now, not just to restore trust in online platforms, but to protect citizens’ privacy and restore trust and confidence in our democratic systems.”
Председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Клод Морайс (С&Д, Обединено кралство) коментира: „Това е глобален проблем, който вече е засегнал референдумите и изборите ни. Тази резолюция определя мерките, които са необходими, като независим одит на „Фейсбук“, актуализация на правилата ни за конкуренцията и допълнителни мерки за защита на изборите ни. Сега е моментът за предприемане на действия не само за възстановяване на доверието в онлайн платформите, но и за защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите и за възстановяване на доверието в демократичните ни системи “.
Ева Майдел (ЕНП, България) отбеляза: „Истинската политическа надпревара за доверието на нашите граждани не трябва да бъде манипулирана от лъжи, дезинформация и злоупотреба с данните. Трябва да поставим предпазни мерки, така че скандали като Кеймбридж Аналитика да не се повтарят. Платформите започнаха и трябва да продължат усилията си за осигуряване на сигурна информационна среда“.
Светослав Малинов (ЕНП, България) коментира: „Скандалът с използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика доказа, че има криза на доверието. Всеки сам създава своята дигитална личност, но в момента никой не ни казва и вероятно не е в състояние да ни каже, от какъв момент нататък данните ни се използват, купуват и продават от други хора и организации за свои цели. Няма по-надеждна преграда пред манипулациите от отговорната демократична личност, въоръжена с подходящите регулации, изработването на които е наше задължение.”
Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Скандалът с Фейсбук и Кеймбридж Аналитика накара потребителите да изпитват несигурност при употребата на интернет като цяло. Дигиталната среда дава нови възможности, нови умения и предпоставки за по- висока образованост, но създава и рискове. Затова трябва да направим всичко възможно да защитим европейците от спекулации с данни и да изискваме от платформите да работят прозрачно, както и да носят отговорност при неправомерна употреба на виртуални данни, до които им е предоставен достъп.“

Източник: Европейски парламент