ЕП е безпокоен от нарастващата нормализация наашизма, расизма и ксенофобията и призовава държавите членки на ЕС да забранят неофашистките и неонацистките групи.

В приетата резолюция с 355 гласа „за“, срещу 90 „против“ и 39 „въздържал се“, евродепутатите осъждат отсъствието на сериозни действия срещу неофашистките и неонацистките групи, което става причина за настоящото разрастване на ксенофобията в Европа. В текста се споменават нападенията, довело до смъртта на 77 души в Норвегия през 2011 г., убийството на члена на британския парламент Джо Кокс през 2016 г. и неотдавнашната атака на фашистки отряди в Италия срещу евродепутата Елеонора Форенца.
Забрана на всички организации, които прославят фашизма
Евродепутатите твърдят, че безнаказаносттана по отношение действията на неофашистките и неонацистки групи в някои държави членки, е сред причините, които обясняват обезпокоителното нарастване на актовете на насилие. Те засягат цялото общество и са насочени към конкретни малцинствени групи, като например чернокожи европейци/лица от африкански произход, евреи, мюсюлмани, роми, граждани на трети държави, ЛГБТИ лица и хора с увреждания.
Те призовават за създаването на звена в полицията за борба с престъпленията от омраза. Така се гарантира, че тези престъпления ще бъдат разследвани и преследвани по съдебен ред. Евродепутатите също настоятелно призовават националните власти ” ефективно да забранят неофашистките и неонацистките групи, както и всяка други фондация или асоциация, която възхвалява и величае нацизма и фашизма “.
Край на договореностите с неофашистите
Разтревожени от сведенията за тайни договорености в някои държави членки между политически лидери, политически партии и правоприлагащи органи с неофашисти и неонацисти. Парламентът призовава държавите членки „решително да осъдят и санкционират“ престъпленията предизвикани от омраза, словото на омразата и търсенето на изкупителни жертви от страна на политици и държавни служители, тъй като тези актове пряко превръщат престъпленията в нормално явление.
Необходими са също така мерки за противодействие на разпространението на расизма, фашизма и ксенофобията в интернет, в сътрудничество с дружествата в областта на социалните медии.
Спиране на расизма в спорта и помощ за членовете на фашистки групи, които искат да ги напуснат
Резолюцията призовава държавите членки и националните спортни федерации, по-специално футболните клубове, да противодействат на расизма, фашизма и ксенофобията в стадионите и в спортната среда, като осъдят и санкционират отговорните лица. За целта е необходимо да се насърчават положителните образователни дейности, насочени към младите почитатели, в сътрудничество с училищата и съответните организации на гражданското общество
Призовават се държавите членки на ЕС да въведат национални „програми за напускане“, които да помагат на отделните лица да напускат неофашистките и неонацистки групи. Евродепутатите подчертават важната роля на образованието, за увеличаване на историческите познанията при младите и настояват за категоричното осъждане на фашистките престъпления в миналото. Евродепутатите настояват истината за Холокоста да не бъде банализира.