Членовете на ЕП отново призоваха министрите на ЕС да вземат бързо и категорично решение за присъединяването на България и Румъния като пълноправни членове на Шенгенското пространство.

Те подчертават, че подходът в две стъпки – първо приключване на проверките на вътрешните морски и въздушни граници, последвано от спиране на проверките на вътрешните сухопътни граници – би представлявал редица рискове и би могъл да окаже отрицателно въздействие върху бъдещото разширяване на Шенгенското пространство. Следователно решението трябва да бъде взето под формата на единен правен акт, казват членовете на ЕП.

Членовете на ЕП призовават министрите на ЕС да вземат решение за присъединяването на Хърватия към Шенген, веднага щом Хърватия успешно изпълни необходимите критерии.

Отрицателни последици от проверките на вътрешните граници

Отлагането на пълното присъединяване на България и Румъния доведе до негативни последици не само за двете страни, но и за ЕС като цяло.

Депутатите подчертават, че поддържането на вътрешен граничен контрол или повторното им въвеждане в Шенгенското пространство подкопава доверието на гражданите в европейските институции и интеграцията. Той също има отрицателно икономическо въздействие върху вътрешния пазар на ЕС и износа и вноса от и за България и Румъния, подчертават членовете на ЕП.

Те също така подчертават, че разширяването на Шенгенското пространство или свободното движение на гражданите на ЕС не трябва да се отразяват негативно на недостатъците в други политики на ЕС като политиката за убежище и миграцията.

 

Следващи стъпки

Проекто докладът беше приет с 36 гласа “за”, 4 гласа “против” и 1 “въздържал се”. Очаква се пълната камара да гласува този незаконодателен доклад през декември.

Заден план

Парламентът даде зелена светлина на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство през юни 2011 г. и няколко пъти повтори позицията си след законодателната резолюция.

Понастоящем България и Румъния прилагат частично достиженията на правото от Шенген и се извършват проверки на границите на двете страни. Окончателното решение дали двете страни могат да станат част от Шенгенското пространство трябва да бъде взето единодушно в Съвета от министрите на ЕС.

Източник: Европейски парламент