Преди гласуването в пленарна зала г-н Енриа получи подкрепа за заемането на поста от икономическата комисия на ЕП на 20 ноември. В момента 57-годишният италианец ръководи Европейския банков орган. Той се нуждае и от решение на Съвета, за да замени от 1 януари Даниел Нуи като председател на надзорния съвет в Европейската централна банка (ЕЦБ).

Банковият надзор на европейско ниво

Европейската централна банка започна да изпълнява надзорни функции през 2014 г. като първа стъпка към изграждането на банков съюз в Европа. Преди това всички банки бяха подложени на контрол от властите в своите страни, но решението за създаване на единен надзорен механизъм постави банките, считани за най-важни в евро зоната, под прекия надзор на ЕЦБ.

Целта беше да се гарантира доброто финансово състояние на банките, стабилността на цялата система и наличието на еднакви изисквания към всички големи играчи в сектора.

Към момента 118 банки са под пряк надзор на ЕЦБ, като списъкът подлежи на редовни актуализации. Тези банки са или най-големите в своите страни, или имат общи активи за над 30 млрд. евро, или осъществяват значителни операции в повече от една страна. Другите по-малки банки остават под надзора на националните органи за банков надзор.

Като надзорен орган ЕЦБ има право да извършва проверки за спазването на европейските правила, да изисква от банки да заделят допълнителен капитал, за да ограничат финансовите рискове, и дори да отнема лицензи за осъществяване на банкова дейност.

ЕЦБ се отчита пред Парламента за изпълнението на надзорните си функции. Централната банка изготвя годишен доклад за банковия надзор, който тя представя пред депутатите на открито заседание. Ръководителят на банковия надзор се явява редовно пред икономическата комисия на ЕП, за да отговаря на въпроси на депутати.

Още работа за вършене

Много банки в ЕС пострадаха тежко от икономическата и финансовата криза, която започна през 2008 г. Някои все още имат значителни портфейли с необслужвани кредити.

В изявлението си пред икономическата комисия на 20 ноември Андреа Енриа посочи, че прочистването на банковите баланси от лоши активи и насърчаването на интеграцията в сектора ще бъдат главните му приоритети като председател на надзора. „Банковият съюз няма да оцелее, ако следващата криза ни завари с лоши активи, наследени от предишната, и с раздробен по национални линии пазар“, каза той.

Г-н Енриа също така подчерта, че не може да има банки, които да се налага да бъдат спасявани на всека цена: „Банките могат и да фалират… краят на една банка не означава непременно провал за надзорния орган“, заяви той.

Източник: Европейски парламент