За първото си шестмесечно председателство Румъния е формулирала като приоритети икономическия растеж, конкурентоспособността, вътрешната сигурност, укрепването на общите европейски ценности и борбата с расизма, ксенофобията, антисемитизма и популизма.

Новото председателство ще трябва също така да организира преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС. В края на март е планирано оттеглянето на Великобритания от ЕС, а на 9 май в Сибиу ще се проведе неформална среща на върха, където лидерите на страните в ЕС ще обсъждат бъдещето на Европа.

Очакванията на депутатите

Мариан-Жан Маринеску (ЕНП) посочва като теми с голям залог имиграцията, Брекзит, многогодишната финансова рамка и преформулирането на бъдещето на ЕС: „От моята гледна точка преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС (2021-2027 г.) ще бъдат голямото изпитание и за Румъния, и за ЕС, защото преформулирането на бъдещето на Европейската общност изисква то да намери конкретно отражение в политики и финансиране“.

Виктор Бощинару (С&Д) се надява, че новата визия за Европа ще изключи подходи, основани на различни скорости на интеграция, тъй като според него това ще нанесе щети на европейския проект. „Искам да вярвам, че срещата на върха в Сибиу ще установи визия, в която основна роля имат солидарността и единството. Очаквам срещата да ни донесе споразумение за бюджета.“ Г-н Бощинару предвижда и нов тласък на политиката за разширяване към Западните Балкани и включване на по-прагматични елементи в отношенията с източните съседи на ЕС. Освен това той смята, че „по време на румънското председателство посоката относно европейската отбранителна политика трябва да бъде точно дефинирана“.

Лауренциу Ребега (ЕКР) заявява: „На първо място, бих искал да видя активно и интелигентно управление по три главни теми: дългосрочния бюджет, въпросите около Брекзит и европейските избори през май. Освен това ще бъде чудесно, ако Румъния даде нов старт на проектите от кохезионната политика, които биха подновили надеждите и доверието на всички европейски граждани“.

Норика Николай (АЛДЕ) изтъква, че първото ротационно председателство на Румъния идва в труден момент за ЕС и за самата страна. „Брекзит и дългосрочният бюджет ще определят бъдещето на Европейския съюз. Предвид възхода на популизма и екстремизма в ЕС се надявам, че Румъния ще заздрави проевропейските ценности. Вярвам в способността на Румъния да ръководи председателството и ще подкрепя политически усилията за приемане на законодателни актове на ЕС“.

Източник: Европейски парламент