Еврото се появи в началото на 1999 г. ‒ първо като електронни записи в банкови извлечения, а три години по-късно и под формата на банкноти и монети.

Общата европейска валута облекчи сравняването на цени в различни държави, направи по-лесно за хората да пътуват и да пазаруват и осигури възможности за спестяване в стабилна валута. Бизнесът също спечели от изчезването на разходите и несигурността при обмена на валути с променливи курсове.

Към момента еврото е официалното платежно средство в 19 страни от ЕС. То също така играе важна международна роля: през 2017 г. еврото е използвано за извършването на 36% от презграничните разплащания. Само щатският долар е по-популярна валута за разплащания с дял от 40% от международните преводи.

Изследване „Евробарометър“ от ноември 2018 г. показа рекордно висока степен на подкрепа в страните от еврозоната. Мнозинство от 74% от анкетираните заявиха, че според тях еврото е нещо добро за ЕС, а 64% бяха на мнение, че то е от полза за собствената им страна.

Еврото е централен елемент на икономическия и паричния съюз в Европа. След финансовата криза институциите на ЕС положиха усилия за засилване на координацията в тази област. Беше въведен Европейският семестър ‒ ежегоден преглед на икономическите и бюджетни планове на страните в ЕС. Надзорът на всички най-големи банки в еврозоната бе поет от Европейската централна банка. Бе разработен и единен подход към фалиращи банки.

По повод на годишнината председателят на Европейския парламент Антонио Таяни заяви: „Днес еврото е по-популярно от всякога: три четвърти от гражданите смятат, че то носи ползи за нашата икономика. За да могат европейците да се възползват пълноценно от работните места, растежа и солидарността, които еврото следва да донесе, ние трябва да допълним нашия икономически и паричен съюз с истински финансов, бюджетен и политически съюз. Това ще позволи на Европа да защити по-добре гражданите от възможни бъдещи кризи“.

Церемонията в пленарна зала

Европейският парламент ще отбележи годишнината с церемония в Страсбург на 15 януари от 12:30 часа българско време. На нея ще говорят председателят на Парламента Антонио Таяни, председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателят на Европейската централна банка Марио Драги, председателят на групата на финансовите министри от еврозоната Марио Сентено, председателят на икономическата комисия на ЕП Роберто Гуалтиери и бившият председател на ЕЦБ Жан-Клод Трише.

В сградата на Парламента в Страсбург ще бъде открита и експозиция, посветена на годишнината. От началото на годината пък светлинни прожекции на еврото украсяват сградата на Парламента в Брюксел и пространството пред нея.

Източник: Европейски парламент