До 2020 г. голямото мнозинство от случаите на обмен на информация ще се осъществява между машини, а устройствата с връзка с Интернет ще наброяват милиарди. В същото време престъпниците в кибер пространството използват все по-сложни и изтънчени методи. Научете за съвременните цифрови заплахи от нашата инфографика.

На 12 март Парламентът одобри законодателство, което цели да укрепи ролята на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност в борбата срещу дигиталните заплахи и да създаде единна рамка за издаване на сертификати за електронна сигурност.

„Искахме да се заемем с два въпроса. Първият е свързан с растящия брой атаки срещу критично важни системи, които засягат всички аспекти на ежедневието ни – електричество, комуникации, водоснабдяване и др. Вторият въпрос е свързан с растящия брой свързани устройства и с недоверието на потребителя относно сигурността и защитата на личния живот от такива устройства“, заяви авторът на позицията на Парламента Ангелика Ниблер(ЕНП, Германия).

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ще получи повече финансови и човешки ресурси, а сътрудничеството между страните членки в тази област ще се задълбочи. Ще има и стандартизирана система за сертифициране на информационно оборудване в Европа. Първоначално участието в нея ще бъде доброволно, но до 2023 г. Комисията ще трябва да направи оценка дали тя да не стане задължителна.

Освен това се поставя акцент и върху предоставянето на повече информация на потребителите за подобряване на тяхната индивидуална защитеност. Според проучване Евробарометър 87% от европейците смятат, че киберпрестъпленията са сериозен проблем за вътрешната сигурност в ЕС, а мнозинството се безпокоят, че могат да станат жертви на подобни престъпления.

„През 2017 г. кибератаката WannaCry парализира над 200 000 информационни системи в ЕС едновременно и показва, че се нуждаем от европейски инициативи за засилване на електронната сигурност“, заяви Ангелика Ниблер. „Със законодателството за електронната сигурност ние поставяме основата. Европа може скоро да се превърне във водеща сила в електронната сигурност“.

Източник: Европейски парламент