Скандали като този с британската консултантска агенция Cambridge Analytica показват, че данните, които оставяме в социални мрежи или на други уебсайтове, могат да бъдат използвани в предизборната борба. Това би поставило под въпрос честността на условията на политическа надпревара.

Според проучване Евробарометър от октомври 2018 г. две трети от Интернет потребителите в ЕС изразяват безпокойство, че лични данни онлайн могат да бъдат използвани за целенасочено изпращане на политически послания.

В последните години Европейският съюз въведе редица мерки за защита на личните данни. Сега той иска да гарантира, че резултатите от европейските избори няма да бъдат повлияни от злоупотреби с лична информация.

На 12 март Парламентът одобри правила, които установяват процедури за санкциониране на европейските политически партии, извършили нарушения при използването на данни в предизборните си кампании. Очаква се тези правила да бъдат одобрени и от Съвета навреме за европейските избори през май.

Националните служби за защита на данните ще трябва да докладват случаи, установени на тяхна територия, на органа за надзор на европейските политически партии и фондации. Този орган ще взема решения за финансови санкции.

Ясно послание към избирателите и партиите

„Особено след скандала с Facebook и Cambridge Analytica относно защитата на личната информация, хората се интересуват повече как се използват личните данни. Този регламент е важна стъпка за възвръщането на доверието на гражданите в ЕС и в участието в демократичния процес като цяло“, заяви съавторът на доклада на ЕП Райнер Виланд (ЕНП, Германия).

„Не мисля, че която и да е партия или фондация би рискувала да злоупотреби с данните на европейски граждани в собствен интерес. Наша отговорност обаче е да затегнем процедурите и санкциите срещу нарушения, за да изпратим ясен сигнал на малкото хора и групи, които се изкушават да играят не по правилата“, каза другият съавтор на позицията на Парламента Мерчедес Бресо (С&Д, Италия).

Какво представляват европейските политически партии

На европейските избори се конкурират национални политически партии, но те често са свързани по идеология и принципи с партии в други части от Европа. След изборите партии със сходни виждания от различни страни могат да сформират обща политическа група в Европейския парламент.

Европейските политически партии са подобни обединения на партии и хора от различни страни. В кампанията за европейските избори те могат да предлагат свой „водещ кандидат“ за председател на Комисията.

Източник: Европейски парламент