На 13 март депутатите в Европейския парламент одобриха нови изисквания за достъпност на продуктите и услугите. Правилата целят да улеснят живота на хора в уязвимо положение и да допринесат за изграждането на по-справедлива и социална Европа.

Равноправно участие в обществото

В ЕС живеят над 80 млн. души с увреждания и за тях ползването на мобилен телефон, компютър или банкомат може да се окаже истинско изпитание. Европейският съюз се е присъединил към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и се е ангажирал да подпомага интеграцията на тази голяма група хора в обществото.

Европейската директива налага единни изисквания за достъпност на продукти и услуги като:

•    машини за продажба на билети и регистрация;
•    банкомати и терминали за разплащания;
•    компютри и операционни системи;
•    мобилни телефони, таблети и телевизори;
•    аудиовизуални услуги и електронни книги;
•    електронна търговия
•    някои аспекти на пътническия транспорт
•    електронни комуникации, включително номер 112 за спешни повиквания

Възможности за бизнеса

Една от целите на общите европейски правила е да се избегне въвеждането на различни нормативни уредби в отделните страни на ЕС. Единните норми правят по-лесно за фирмите да разработват и продават своята продукция в цяла Европа. Те също така засилват конкуренцията и разширяват избора за потребителите.

Правилата предвиждат облекчени изисквания за микропредприятия с до 10 служители. Те обаче също ще бъдат стимулирани да произвеждат и предлагат продукти и услуги, съобразени с новите норми.

Следващи стъпки

Окончателният текст на законодателството ще трябва да бъде одобрен и от Съвета на ЕС. След това страните членки ще имат три години да приведат в съответствие националното си законодателство и шест години да въведат новите изисквания.

 

Източник: Европейски парламент