Във вторник, евродепутатите приеха Акта за киберсигурността на ЕС с 586 гласа „за“, 44 „против“ и 36 „въздържал се“. Той установява първата процедура за издаване на сертификати на ниво ЕС, която гарантира, че сертифицирани продукти, процедури и услуги спазват стандартите за киберсигурност.

Парламентът също прие резолюция, която призовава за действие на ниво ЕС относно заплахите за сигурността, свързани със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС.

Евродепутате изразяват силна загриженост относно неотдавнашните обвинения, че 5G оборудването може да има вградени „задни вратички“, които да дават на китайските производители и национални органи неразрешен достъп до частни и лични данни и телекомуникации в ЕС.

Китайските закони за държавна сигурност са заплаха за киберсигурността в ЕС

Те също изразяват загриженост, че търговците на оборудване от трети страни може да представляват риск за сигурността в ЕС, поради законодателството в страната им на произход, което принуждава предприятията да сътрудничат с държавата в защита на много общата дефиниция на държавна сигурност, също така извън тяхната страна. По-специално, китайските закони за държавна сигурност са довели до реакции в редица страни, варирайки от оценки на сигурността до пълна забрана.

Евродепутатите призовават Комисията и държавите членки да предоставят насоки за борбата с кибер заплахите и слабостите при снабдяване с 5G оборудване, например чрез диверсифициране на оборудването от различни доставчици, въвеждане на многоетапни процедури за възлагане на обществени поръчки, както и чрез прилагане на стратегия за намаляване на зависимостта на Европа от чужди технологии за киберсигурност.

Те също призовават Комисията да възложи мандат на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) да работи върху схема за сертифициране, която да гарантира, че разгръщането на 5G в ЕС отговаря на най-високите стандарти за сигурност.

Актът за киберсигурността на ЕС удължава мандата на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и предоставя повече средства за изпълнение на нейните цели.

Цитат

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: “Работим за по-защитени граждани и бизнеси. Това е важна крачка за по-сигурна Европа. Засилвайки ролята на европейската киберагенция ENISA и на държавите членки за предотвратяване, откриване и реагиране при киберинциденти, гражданите, компаниите и държавната администрация ще бъдат по-устойчиви на кибершпионаж и кибератаки и доверието в дигиталната икономика ще бъде по-високо”.

Източник: Европейски парламент