„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишна младежка проява на Европейския икономически и социален комитет. През 2020 г. тя ще се проведе на 19 и 20 март в Брюксел, а едно българско училище ще бъде избрано за участие в нея. Това може да бъде Вашето училище! Тук ще намерите информация за събитието и как да кандидатствате.

yeys-2020-webbanner-en

„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишната младежка проява на ЕИСК. Тя се провежда от 2010 г. насам с цел да свързва младите хора с Европейския съюз. Всяка година ученици на възраст между 16 и 18 години от всички държави членки на ЕС и страните кандидатки отиват в Брюксел за два дни и съвместно изготвят резолюции, които след това се предават на институциите на ЕС. В тези резолюции те изразяват своите идеи, предложения и надежда за бъдещето си като европейски граждани. Всички средни училища в Европа могат да кандидатстват и да изпратят по трима ученици за участие в „Твоята Европа, твоето мнение“.

Изменението на климата е тема от значение за всички и младите хора по цял свят се мобилизират, за да спасят планетата. Европейският икономически и социален комитет се присъединява към движението и се обръща към младите участници в „Твоята Европа, твоето мнение“ с въпрос за това кой е най-добрият начин за постигане на напредък в опазването на планетата.

Комитетът би искал да чуе иновативните идеи на учениците за това как да се преодолее настоящата криза, свързана с климата, и как да се доближим до целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. По време на конференцията учениците ще бъдат помолени да представляват отделни държави и да преговарят помежду си, за да излязат с препоръки за спиране на изменението на климата. Тези препоръки ще бъдат представени на авторите на международните политики в областта на околната среда и ще бъдат обсъдени на конференции, които ще се проведат в различни части на Европа през годината.

По време на „Твоята Европа, твоето мнение!“ учениците също така ще бъдат във връзка с международни младежки организации, които ще им помогнат да предложат конкретни мерки въз основа на тези препоръки и да направят така, че гласът им да бъде чут. Тазгодишното издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“ ще се проведе по образец на международна конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).

Накратко:

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира 11-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение 2018 г.!“, което ще се проведе на 19 и 20 март 2020 г. в Брюксел.

Предстоящата проява е озаглавена „Нашият климат, нашето бъдеще!“ и с нея ще се изрази загрижеността на младите хора, породена от изменението на климата.

Ако Вашето училище е среднообразователно от какъвто и да е вид от някоя от 28‑те държави членки или петте държави кандидатки, Ви приканваме да изпратите заявление за участие в проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ за 2020 г. Училищата ще бъдат избрани чрез теглене на жребий и победителите ще прекарат два дни в Брюксел. Ако Вашето училище бъде избрано, можете да изпратите трима ученици от предпоследния клас на обучение, придружени от един учител. ЕИСК ще поеме разходите за пътуване и настаняване, както и за храната по време на проявата.

Всички дейности ще се провеждат на английски език.

Крайният срок за подаване на заявления е 18 ноември 2019 г.

Източник: Европейски парамент