Kustendul_konkursДесетият национален фестивал на шлагерната и старата градска песен “Пей сърце”- Кюстендил, 2016 ще се проведе на 10 и 11 септември 2016 г. и се организира под патронажа на кмета на Община Кюстендил – г-н Петър Паунов.

Председател на организационния комитет – Иван Андонов

Художествен директор – Eлеонора Борисова

Технически директор – Орлин Балабанов

Цел: Съхраняване и популяризиране на старата градска и шлагерна песен, възраждането и за нов живот и приобщаване на младите хора към тяхната лиричност и красота.

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в рамките на два дни.

Фестивалът се провежда в 2 раздела :

– Шлагерни песни

– Стари градски песни

и 4 категории:

1. Индивидуални изпълнители – свободна програма до 8 мин.

2. Групи /до 10 човека/ – свободна програма  до 12 мин.

3. Групи /над 10 човека/ – свободна програма  до 12 мин.

4. Авторска песен

Участниците във фестивала осигуряват сами музикалния съпровод /допуска се синбек/.

Всички участници се оценяват от професионално жури и ще бъдат присъдени  I-ва,  II-ра  и III-та награда в отделните раздели и категории.

Организаторите предвиждат и 3 специални награди в отделните категории. Всички състави и изпълнители получават грамота за участие.

Всички разходи по пътуването и престоя в гр.Кюстендил са за сметка на участниците. Организаторите подсигуряват храна и спане на преференциални цени.

Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

Можете да изтеглите заявката от тук – Pei sarce 2016

Заявките си изпращайте на адрес:

п.к. 2500 гр.Кюстендил

ул. Отец Паисий №11

читалище “Братство 1869”

или на е-mail: chitalishte@bratstvokn.org ,

Заявките си изпращайте на адрес:

п.к. 2500 гр. Кюстендил

ул. „Отец Паисий” №11

читалище “Братство 1869”

или на  е-mail: chitalishte@bratstvokn.org ,

Краен срок до 31 август 2016 г.

За всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка.

До 2 септември ще бъде изготвена програма за деня и часа на Вашето участие,

публикувана на www.bratstvokn.org.

За контакти и повече информация:

тел.: 078 / 52 91 95; 078/  52 63 95

GSM: 0897 900 907  – Елеонора Борисова, художествен директор

0889 343 824 – Орлин Балабанов, технически директор