european counsil_logoНа 26 юли 2016 г. Съветът прие решение за създаване на на нов ред, в които държавите-членки ще поемат председателството на Съвета на ЕС до 2030 г.

След решението на Великобритания да се откаже от председателството на Съвета през втората половина на 2017 г. Съветът реши да изтегли с шест месеца председателствата, като се започне от 1 юли 2017 г.

Също така реши да добави Хърватия, която все още не бе държава-членка към момента на първоначалното решение, за периода януари-юни 2020.

Преработеният ред на председателствата на Европейския съвет ще продължи до 2030 г. (предишното решение се покрива само до юни 2020 г.) и е посочен по-долу:

counsil rotation EU

По отношение на реда на председателствата, считано от 1-ви януари 2031 г. Съветът е длъжен да вземе решение преди 31 декември 2029 г..

Допълнителна информация:

Председателството на Съвета на ЕС

Решението на Съвета на ЕС

Източник: Съветът на Европейския съюз