Европейската комисия допълнително укрепи днес висшето си ръководство с назначаването на четирима заместник-генерални директори от 1 септември 2016 г.

Европейската комисия допълнително укрепи днес висшето си ръководство с назначаването на четирима заместник-генерални директори от 1 септември 2016 г.: г-жа Чарлина Вичева в Съвместния изследователски център, г-жа Руксандра Драгия-Акли в генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, г-н Мариу Кампуларгу в генерална дирекция „Информатика“ и г-н Карлуш Алегриа в генерална дирекция „Устни преводи“.

Charlina VichevaЧарлина Вичева от България се присъедини към Европейската комисия през 2009 г. като директор в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“. Преди това тя е работила в продължение на петнайсет години в публичната администрация в България, като се е занимавала основно с въпроси от областта на селското стопанство. През същия период е участвала активно в преговорите за присъединяването на България, а между 2000 г. и 2004 г. е оглавявала преговарящия екип в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, безопасността на храните и рибарството. Понастоящем г-жа Вичева е директор по въпросите на интелигентния и устойчив растеж и Южна Европа и отговаря за управлението на фондовете на ЕС в редица държави членки.

Руксандра Драгия-Акли от Румъния постъпи на работа в Европейската комисия през 2009 г. в генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“. Преди това тя е работила почти 20 години като лекар и научен работник в Румъния, Франция и САЩ. Последната длъжност, която е заемала, е била вицепрезидент по въпросите на научните изследвания в научноизследователска компания в областта на биотехнологиите. Понастоящем в Комисията г-жа Драгия-Акли е директор по въпросите на здравеопазването в ГД „Научни изследвания и иновации“ и отговаря за екип от около 150 души и годишен бюджет в размер на 1,3 милиарда евро.

Мариу Кампуларгу от Португалия се присъедини към Европейската комисия през 1990 г. Преди това се е занимавал с научни изследвания в сферата на телекомуникациите в продължение на 12 години. Целият му професионален опит в Комисията е в областта на научните изследвания и политиките, свързани с информационните и комуникационните технологии. Понастоящем той е директор по въпросите за мрежите на бъдещето в генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, като отговаря за екип от 110 души и 250 действащи проекта, чийто бюджет възлиза на 950 милиона евро.

Португалецът Карлуш Алегриа работи в Европейската комисия от 1985 г. В продължение на осем години и половина е бил устен преводач, след което е преминал към ръководството в областта на устните преводи. През 2004 г. става директор в ГД „Устни преводи“, като от 2011 г. отговаря за ресурсите и подпомагането, а през 2015 г. е назначен за изпълняващ длъжността генерален директор. Той остава на този пост до юни 2016 г., когато постът се заема от г-жа Флорика Финк-Хойер.

Източник: Европейска комисия