eurojust-logoВ Официалния вестник на ЕС от 9 февруари е публикувано обявление за длъжността административен директор на Eurojust (степен AD 14).

Eurojust е създаден през 2002 г. за засилване ефективността на компетентните власти на държавите-членки в борбата с тежката трансгранична и организирана престъпност. Eurojust се състои от колегиален орган от прокурори, съдии или полицейски служители, които отговарят за неговата организация и дейност. Административният директор е отговорен, под ръководството на председателя на колегиалния орган, за ежедневното управление на Eurojust и неговите служители. Моля, посетете уебсайта на Eurojust за по-подробната обява и процедура за кандидатстване: http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx

Крайният срок за кандидатстване е 17 март 2017 г. в полунощ Централно европейско време.