Eurojust търси административен директор

В Официалния вестник на ЕС от 9 февруари е публикувано обявление за длъжността административен директор на Eurojust (степен AD 14). Eurojust е създаден през 2002 г. за засилване ефективността на компетентните власти на държавите-членки в борбата с тежката трансгранична и организирана престъпност. Eurojust се състои от колегиален орган от прокурори, съдии или полицейски служители, които отговарят за неговата организация и дейност. Административният директор е отговорен,…