Food

В Европейския съюз се натрупват 88 млн. тона хранителни отпадъци всяка година – това прави по 173 кг на човек. Научете от нашата инфографика къде точно се пилее храната и прочетете какво можем да направим за намаляване на разхищението в ЕС като цяло, както и във всеки отделен дом.

Загуби по цялата верига на доставки

Храната се пилее на всяка една стъпка по пътя от производителя до крайния консуматор – във фермите, в производството, в магазините, в ресторантите и у дома. Най-големи загуби обаче се регистрират от домакинствата (те отговарят за около 53% от хранителните отпадъци) и в процеса на преработка (19%).

Според изследване Евробарометър от 2015 г. означенията върху храните на срока за годност са неясни за потребителите – само 47% разбират означението „най-добър до“, а 40% са запознати със смисъла на означението „използвай до“. Това води до необосновано изхвърляне на храни.

Защо разхищаването на храна е проблем

Храната, която се изхвърля, е трябвало преди това да бъде произведена, за което са използвани ограничени ресурси като вода, почви, енергия, работно време. Според оценки на Организацията по прехраната и земеделието (ФАО) на ООН храната, която се разхищава, е отговорна за 8% от емисиите на парникови газове, причинени от човешката дейност. За всеки килограм произведена храна в атмосферата се отделят 4,5 кг въглероден диоксид.

Разхищаването има и етичен аспект: по оценки на ФАО близо 800 млн. души по света не се хранят пълноценно. Евростат пък посочва, че в ЕС през 2014 г. 55 млн. души (9,6% от населението) не са можели да си позволят качествена храна всеки втори ден.

Какво прави ЕП за намаляването на пилеенето на храни

На 16 май Парламентът прие доклад, предлагащ серия от мерки за намаляване на хранителните отпадъци в ЕС с 50% до 2030 г. Това е цел, която депутатите бяха вече подкрепили, когато гласуваха законодателния пакет за отпадъците през март. Новият текст, подготвен от Биляна Борзан (С&Д, Хърватия), препоръчва облекчения в облагането с ДДС на дарения под формата на храни и внасяне на повече яснота относно означенията „най-добър до“ и „използвай до“.

„Европейският съюз като една от най-богатите и проспериращи общности в света има морално и политическо задължение да намали огромните количества храна, които пилее всяка година“, каза г-жа Борзан преди гласуването на доклада в комисия през април.

Източник: europarl.eutopa.eu