auto2Европейската комисия представи на 31 май 2017 г. документ за размисъл относно задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз. Документът се основава на доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и има за цел да стимулира дебата относно икономическия и паричен съюз и да спомогне за постигането на обща визия за бъдещата му структура.

В документа надлежно са взети предвид дискусиите, проведени в държавите членки, и становищата на другите институции на ЕС и се представят конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети до европейските избори през 2019 г., както и няколко варианта за годините след това, когато структурата на икономическия и паричен съюз ще бъде завършена.

Валдис Домбровскис, заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Еврото е едно от най-значимите постижения на Европа. То е нещо повече от валутна единица. То беше замислено като обещание за просперитет. За да изпълним това обещание за бъдещите поколения, се нуждаем от политическия кураж да работим днес за завършването на изграждането на европейския икономически и паричен съюз и за неговото укрепване. В днешния документ за размисъл се представят различни идеи, чиято цел е да допринесат за изграждането на споделена визия за еврото, както и конкретни стъпки за нейното постигане.”

Настоящият документ за размисъл е третият поред от петте документа, обявени в Бялата книга относно бъдещето на Европа, в която се посочват основните предизвикателства и възможности за Европа през следващото десетилетие. Досега Комисията е публикувала Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа и Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията.

Повече информация ще намерите ТУК.

Доклад на петимата председатели

Бяла книга за бъдещето на Европа

Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

Източник: Европейска комисия