Резултат с изображение за европейски парламент лого

‒         Авиокомпаниите да плащат само за емисиите от полетите в рамките на ЕС;

‒         Членовете на ЕП ограничават продължителността на изключването до 2020 г.;

‒         Приходите от системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) трябва да бъдат предназначени за действия в областта на климата

В очакване на световна схема за компенсиране на емисиите на въглероден диоксид (CO2) от въздушния транспорт евродепутатите от комисията по околна среда удължиха срока на освобождаването от заплащане на емисии при международните полети.

Членовете на ЕП все пак искат да ограничат продължителността на освобождаването до 31 декември 2020 г. От 2021 г. авиационният сектор трябва да получава безплатно само половината от квотите си за СТЕ при 85% днес.

Комисията по околна среда настоява също така държавите членки да заделят приходите от търговията с квоти за емисии за политики в областта на изменението на климата.

Европейската комисия ще трябва да изготви доклад за създаването на цялостната схема в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и ако е необходимо, да предложи изменение, отмяна или удължаване на освобождаването.

Цитат

„Разумно е да удължим срока на освобождаването за международните полети от и до ЕС, докато се постигне по-голяма яснота относно схемата на ИКАО. За разлика от Европейската комисия обаче считам, че това освобождаване трябва да бъде ограничено във времето, за да бъдем сигурни, че схемата за компенсиране и намаляване на емисиите на СО2 в международната авиация (CORSIA) ще постигне целите си”, каза докладчикът Джули Гърлинг (ЕКР, Обединеното кралство).

„Авиацията е отговорна за 1,3% от глобалните емисии на CO2 и този процент ще се увеличи значително през следващите десетилетия, ако не бъдат предприети ефективни действия. ЕС вече има водеща роля при решаването на този проблем и не трябва да оставяме темпото да отслабва. Като докладчик за фаза IV на системата на ЕС за търговия с емисии съм наясно, че авиационният сектор трябва да поеме своя справедлив дял от отговорността за намаляването на емисиите”, добави тя.

Следващи стъпки

Законодателното предложение беше прието с 57 гласа „за”, срещу 3 „против” и 6 „въздържал се”. То ще бъде гласувано в пленарна зала през септември в Страсбург.

Бързи факти

Авиацията е отговорна за приблизително 2,1% от световните емисии на CO2, като международните полети представляват около 1,3% от тези емисии. Според прогнозите на ИКАО с очаквания ръст на въздухоплаването се предвижда през 2050 г. емисиите да бъдат седем до десет пъти по-високи в сравнение с 1990 г. В ЕС директните емисии на CO2 от авиацията представляват около 3% от общите емисии.

ЕС беше първият в света регион, който взе мерки за намаляване на емисиите на CO2 от международната авиация, като включи авиацията в системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) от 1 януари 2012 г. Съединените щати и други държави обаче се противопоставиха на включването на полети извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) в СТЕ на ЕС.

Прилагането на СТЕ при такива полети беше временно прекратено до края на 2016 г., за да се даде възможност на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) да разработи мерки за намаляване на емисиите в глобален мащаб и да се избегнат конфликтите с международните търговски партньори.

През октомври 2016 г. ИКАО прие глобална пазарна мярка за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването, която ще влезе в сила през 2021 г. През февруари 2017 г. Европейската комисия предложи регламент за удължаването на дерогацията за полети извън ЕИП, постепенното намаляване на броя на авиационните квоти от 2021 г. нататък и подготовка за прилагането на глобалната пазарна мярка за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването.

Източник: Европейски парламент