bg_presedencylogoВчера Министерският съвет одобри проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г. Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първата половина на следващата година.

Проекта за програма може да намерите тук: http://www.eu2018bg.bg/bg/view/predsedatelstvo-i-es/bulgaria-i-predsedatelstvoto/proekt_na_programa_na_republika_balgariya_za_predsedatelstvoto_na_saveta_na_evropeyskiya_sayuz

С цел постигане на пълна прозрачност при обсъждането на предложените приоритети, Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г уведомява, че може да изпращате коментари, мнения и предложения по проекта на следните адреси: eu2018public@government.bg и press.eu2018bg@government.bg.

А тук може да видите 18-месечна програма на Триото – Естония, България и Австрия  (1 юли 2017 г. —31 декември 2018г.): http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/bg/pdf