Резултат с изображение за европейска комисия лого

Изданието за 2017 г. на индекса на условията за потребителите показва, че все повече потребители в ЕС пазаруват онлайн и че доверието им в електронната търговия е нараснало, по-специално що се отнася до купуването онлайн от други държави от ЕС.

Търговците на дребно обаче продължават да се въздържат от разширяване на дейностите си онлайн и да имат опасения по отношение на продажбите онлайн на потребители, намиращи се в други държави от ЕС. Тези опасения са свързани предимно с по-високия риск от измами и неплащане при трансграничните продажби и с различното данъчно законодателство, национално договорно право и правила за защита на потребителите.

Въпреки че условията за потребителите като цяло са се подобрили след последното издание на индекса, равнищата на доверие, познаване и защита продължават да са много различни в отделните държави.

Комисар Вера Йоурова,  отговаряща за правосъдието, защитата на потребителите и равенството между половете, заяви: „Приоритетът ми е да се подобри доверието на хората и на по-малките търговци на дребно в цифровия единен пазар. Потребителите вече са по-уверени, когато пазаруват в интернет. Осигурили сме за тях бърза процедура, чрез която да получат парите си обратно, ако нещо се обърка, дори когато купуват от друга държава. Сега предизвикателството е да се насърчат повече предприятия да отговорят на това нарастващо търсене.”

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите, както и в интернет на адрес: 

Лица за контакти с медиите:

Christian WIGAND – Christian.WIGAND@ec.europa.eu, (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN – melanie.voin@ec.europa.eu, (+ 32 2 295 86 59)

Източник:  Европейска комисия