sdfdf

Европейците могат да се насладят в безопасност на плуването това лято, тъй като над 96% от местата за къпане отговарят на изискванията, заложени от ЕС.

В България близо 99% от местата за къпане са отговаряли през 2016 г. на европейските стандарти, показват годишните доклади на Европейската агенция по околната среда.

Условията в над 85% от наблюдаваните места за къпане в Европа са определени като отлични от агенцията. Това означава, че в тях като цяло липсват замърсители, които могат да навредят на човешкото здраве или на околната среда.

В България делът на местата с отлично качество на водите е 65%. Начело по този показател са Люксембург, Кипър, Малта, Гърция и Австрия.

Видео

Източник: Европейски парламент