Резултат с изображение за съда на ес

 

Докладчикът на Европейския парламент по резолюцията относно решенията за преместване Ска Келер (Зелените, Германия) и председателят на комисията по граждански свободи Клод Морайс (С&Д, Великобритания) приветстваха решението на Съда на Европейския съюз.

Днес Съдът отхвърли обжалването от страна на Унгария и Словакия на решението на ЕС за преместване на бежанци от Гърция и Италия, като заяви, че схемата „действително допринася за това Гърция и Италия да се справят с последиците от миграционната криза през 2015 г. и мерките са пропорционални“.

Ска Келер каза: „Сега, когато и Съдът на ЕС отхвърли обжалването на Унгария и Словакия срещу преразпределението на бежанците, вече няма поводи за оправдание. В крайна сметка онези държави членки, които досега бойкотираха преразпределението, също трябва да изпълнят задълженията си. Солидарността в ЕС не е еднопосочна улица. Правителствени лидери като Виктор Орбан не могат да изискват повече средства за защита на границите, докато блокират приема на бежанци от Гърция и Италия“.

Тя добави: „Това решение е крайъгълен камък за ЕС. Съдът на ЕС потвърди, че солидарността е ключов принцип за общата политика в областта на предоставянето на убежище. Всички държави членки трябва да изпълняват задълженията си. Не е нормално, че повечето страни все още изостават в това. Европейската комисия също трябва да предприеме последващи действия във връзка с процедурите за нарушение срещу Унгария, Чешката република и Полша, които не изпълняват ангажиментите си“.

Клод Морайс заяви: „Държавите членки не могат да бягат от своите отговорности; днешната присъда доказа това. Парламентът системно призоваваше държавите членки да изпълнят бързо ангажиментите си след приемането на механизма за преместване през 2015 г. Въпреки това, две години по-късно, са преместени само 28 000 от 160 000 души“.

Според Морайс „фактът, че държавите членки са преместили от Италия и Гърция по-малко от една четвърт от скромната цифра от 160 000 души разкрива значителни пропуски в отговора на ЕС на най-голямата бежанска криза на континента от Втората световна война насам. Необходимо е спешно да изготвим организиран и хуманен отговор“.

Бързи факти

На фона на масираната миграция и бежанските кризи през лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместване на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, с висок шанс да получат статут на бежанци от Италия и Гърция трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. в други държави членки, където да бъдат обработени техните молби.

Унгария и Словакия се обърнаха към Съда на ЕС да анулира второто решение, което предвижда преместването на 120 000 лица, търсещи убежище, с твърдението, че правното основание е погрешно и че решението не е пропорционално или адекватно за целта си.

Миналия юни Европейската комисия обяви започването на процедури за нарушение срещу Чешката република, Унгария и Полша за неспазване на задълженията им по решенията за преместване. Досега нито Унгария, нито Полша са преместили някого от квотата си, докато Чешката република не го е направила от август 2016 г.

Според данни на ВКБООН към момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души. Досега тази година в страната са пристигнали 99 742 души, главно от Либия.

Източник: Европейски парламент