Правителството създаде Координационен борд по въпросите на председателството

Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще консултира предстоящите преговори, дебати и позиции по открити въпроси, като е търси решения, които балансират интересите на държавите – членки. Правителството прие постановление за създаване на борда на заседанието си днес. Бордът ще отговаря за оперативната координация и обмен на информация по време на Българското председателство. Той ще съдейства…

Национални приоритети на Българското председателство и приоритетите на Триото

Вчера Министерският съвет одобри проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г. Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първата половина на следващата година. Проекта за програма може да намерите тук: http://www.eu2018bg.bg/bg/view/predsedatelstvo-i-es/bulgaria-i-predsedatelstvoto/proekt_na_programa_na_republika_balgariya_za_predsedatelstvoto_na_saveta_na_evropeyskiya_sayuz С цел постигане на пълна прозрачност при обсъждането на предложените приоритети, Министерството за…