Европейската служба за подбор на персонал търси езикови асистенти

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс за езикови асистенти (AST 1) за следните езици:     – датски (DA); – ирландски (GA); – хърватски (HR); – унгарски (HU); – малтийски (MT); – нидерландски (NL); – словашки (SK); – словенски (SL) Обявление за конкурс на общо основание се отнася за…

Покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет. В съответствие с препоръките на доклада на петимата председатели, озаглавен „Завършване на Европейския икономически и паричен съюз“, на 21 октомври 2015 г. Комисията реши да създаде независим Европейски фискален съвет („Фискалният съвет“). Задачите на Фискалния съвет са следните: Фискалният съвет предоставя на…