Тероризъм: депутатите предлагат нови мерки срещу заплахата

Комисията бе сформирана през юли 2017 г., за да направи оценка на слабостите в европейския отговор на тероризма. Заключенията и препоръките на депутатите ще бъдат дискутирани на пленарното заседание през декември. Сътрудничество и споделяне на информация Тези, които подготвят терористични актове, често оперират в няколко страни едновременно. Това налага координирани действия и обмен на данни от страните в ЕС – области, в които все още има…

Финанси: как ЕС трябва да управлява средствата си

Бюджетът на ЕС осигурява средствата за политиките, водени на европейско ниво. Прочетете за позицията на Парламента относно финансирането на ЕС. В изследване Евробарометър от март 2017 г. мнозинството от европейските граждани заяви желание за по-голяма намеса от ЕС в 15 ключови области, в това число борбата с безработицата и с тероризма, мерки относно миграционната политика, защитата на околната среда и здравето и осигуряването на социална…