Премахване на нелегално съдържание онлайн: Комисията призовава за повече усилия и по-бърз напредък от всички страни

>

Няколко европейски комисари ще се срещнат утре в Брюксел с представители на онлайн платформи, за да обсъждат постигнатия напредък в борбата срещу разпространението на нелегално съдържание в интернет, включително онлайн терористична пропаганда и реч на омразата, както и с нарушаването правото на интелектуална собственост. Срещата ще бъде добра възможност за честен и открит обмен относно постигнатия напредък и извлечените поуки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, комисарите Димитрис Аврамопулос, Елжбета Бенковска, Вера Йоурова, Джулиан Кинг и Мария Габриел направиха съвместно изявление преди срещата, като заявиха: “Комисията разчита на онлайн платформите за ускоряване на усилията им за справяне с тези заплахи бързо и всеобхватно, включително по-тясно сътрудничество с националните и правоприлагащите органи, засилено споделяне на опит между различните участници в интернет пространството и по-нататъшни действия срещу повторната поява на незаконно съдържание. Ще продължим да насърчаваме сътрудничеството със социалните медии за откриване и премахване на терористично и друго незаконно съдържание онлайн, и ако е необходимо, да предложим законодателство, което да допълни съществуващата нормативна уредба.”

Утрешната среща е продължение на представените през септември 2017 г. насоки и принципи на Комисията за онлайн платформи, за да се увеличи предотвратяването, откриването и премахването на незаконно съдържание онлайн.

Повече подробности можете да намерите тук.

Източник: Европейска комисия