Европейското сътрудничество в отбраната добива реални измерения. ЕП е готов за преговори със Съвета за заделянето на средства за иновативно военно оборудване.

Опитите за интеграция във военната област датират още от 50-те години на ХХ век, но неуспехът на инициативата за изграждане на обща европейска армия тогава охлади ентусиазма за близо половин век.

През последните две десетилетия стремежът към сътрудничество отново се засили и Постоянното структурирано сътрудничество (PESCO) е последният проект в тази насока. Сега се създават възможности за финансиране на съвместното разработване на военно оборудване като дронове за морско наблюдение.

На 3 юли Парламентът подкрепи предложение, което ще създаде програма за развитие на европейската отбранителна индустрия. В нейните рамки ще бъдат заделени 500 млн. евро от бюджета на ЕС за 2019-2020 г., които ще се използват за създаване на нови технологии и оборудване.

Комисията предлага да се заделят 13 млрд. евро за инвестиции в сферата на отбраната в следващия дългсрочен бюджет за периода 2021-2027 г. Към момента е в ход тестова изследователска програма за 2017-2019 г., която разполага с 90 млн. евро.

Новата програма на ЕС ще финансира разработването на продукти за отбрана от поне три компании в поне три държави-членки. Оръжия, забранени от международното право, няма да могат да бъдат финансирани.

„Първата европейска програма, специално посветена на проекти в отбранителната индустрия, ще засили сътрудничеството и повиши кокурентоспособността в тази сфера”, заяви след постигането на съгласие със Съветадепутатката Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция), която отговаряше за изготвянето на позицията на Парламента.

В резолюция относно политиката на ЕС за сигурност и отбрана, приета през декември 2017 г., Парламентът подкрепи усилията за координация на инвестициите в отбрана и за избягване на дублирането на разходи. Депутатите подчертаха, че общите разходи за отбрана на 28-те страни от ЕС се равняват на 40% от военния бюджет на САЩ, но те успяват да произведат само 15% от способностите, които си осигурява САЩ. Това „показва наличието на много сериозен проблем по отношение на ефективността“, отбеляза текстът.

Източник: Европейски парламент