Снимка на Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria.

 

Обучаващите се в цифрова възможност ще укрепят специфичните за ICT умения в области като киберсигурността, големите данни, квантовата технология и машинното обучение или ще повишат дигиталните умения за бизнес в области като уеб дизайн, дигитален маркетинг и разработка на софтуер. Първите стажове могат да започнат през юни 2018 г. Пилотният проект се финансира от “Хоризонт 2020” и се изпълнява чрез “Еразъм +” . Стажантите получават надбавка в продължение на 2-12 месеца, в съответствие с правилата и процедурите на “Еразъм +”.

Студентите кандидатстват чрез университета си, в съответствие с времето и процедурите, установени от университета за стажове “Еразъм +”. Неотдавнашните завършили могат да направят стаж в рамките на 12 месеца след дипломирането си и при условие, че са кандидатствали преди завършването.

Фирмите, които желаят да приемат стажанти, трябва да публикуват офертите си на ErasmusIntern или Drop’pin или да ги рекламират чрез директни контакти с катедри за висше образование.

Стажантът и приемащата фирма подписват договор за обучение преди началото на стажа. Последната част от споразумението включва сертификат за стаж, който се издава от компанията на стажанта и университета в рамките на 5 седмици след края на стажа. Необходимият образец на договора за обучение може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм + .

Повече информация:

 

Източник: Европейска комисия